Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 18:37:39

Yttrande Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräckligheten på elmarknaden

Klimat- och näringslivsdepartementet