Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:36:00

Yttrande Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräckligheten på elmarknaden

Klimat- och näringslivsdepartementet