Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:03:22

Yttrande Förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024