Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:00:30

Yttrande Förslag om övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion