Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-30 04:33:22

Yttrande Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät