Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-30 05:05:41

Yttrande Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Finansdepartementet