Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 14:58:48

Yttrande Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Finansdepartementet