Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-22 01:33:50

Yttrande Angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln till utläggning av rörledningar inom Sveriges sjöterritorium och i allmänt vattenområde, Öresund