Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 08:42:02

Yttrande Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Finansdepartementet