Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:23:23

Yttrande Slutbetänkandet SOU 2022:21 – Rätt för klimatet (M2022/01364)

Miljödepartementet