Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:44:22

Yttrande Förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

Infrastrukturdepartementet