Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-02 21:33:34

Yttrande En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Justitiedepartementet