Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Yttrande Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (I2020/02973)

Infrastrukturdepartementet