Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 04:31:37

Yttrande Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (I2020/02973)

Infrastrukturdepartementet