Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-04 13:47:48

Yttrande Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter