Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:20:40

Yttrande Ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinententalsockeln – Bornholm Subsea cable project – Svenska delen av Östersjön