Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2021
  • Yttrande Ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinententalsockeln – Bornholm Subsea cable project – Svenska delen av Östersjön

2022-10-03 21:14:43

Yttrande Ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinententalsockeln – Bornholm Subsea cable project – Svenska delen av Östersjön