Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-08 04:57:24

Yttrande Energimyndighetens rapport havsbaserad vindkraft

Miljö- och energidepartementet