Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2016
  • Yttrande Helhetssyn är nyckeln - strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-2020

Yttrande Helhetssyn är nyckeln - strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-2020