Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-29 23:49:14

Yttrande Helhetssyn är nyckeln - strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-2020