Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Yttrande Planera för effekt! Slutbetänkande från samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Energimarknadsinspektionens ställningstagande.