Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:22:31

Yttrande Planera för effekt! Slutbetänkande från samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Energimarknadsinspektionens ställningstagande.