Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:31:30

Öka transparens kring data och analyser som kan bidra till elektrifieringen Ei R2023:10

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i uppdrag att kartlägga vilka data och analyser som finns hos myndigheten och som skulle kunna göras mer tillgängliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt för att gynna forskning, innovation och affärsutveckling i syfte att bidra till en framgångsrik elektrifiering. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med relevanta lärosäten och forskningsinstitut samt med näringslivet och andra berörda myndigheter. Även Energimyndigheten och Svenska kraftnät tillhandahåller data och analyser inom energiområdet och de har fått motsvarande uppdrag. Myndigheterna har samarbetat under projektets gång genom att ha en och samma referensgrupp till arbetet med uppdraget. Den här rapporten sammanställer i nuläget relevanta och tillgängliga data och analyser som finns hos Ei och som kan bidra till en framgångsrik elektrifiering.