Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04

En översyn av det nuvarande regelverket för mindre elproduktionsanläggningar och förslag till ändringar i ellagen. Rapporten innehåller också en analys av de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar med tidiga investeringar inom elcertifikatsystemet.