Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04

En översyn av det nuvarande regelverket för mindre elproduktionsanläggningar och förslag till ändringar i ellagen. Rapporten innehåller också en analys av de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar med tidiga investeringar inom elcertifikatsystemet.