Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:28:21

Beräkning av värdet av förlorad last (VoLL) - Ei PM2021:01

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i enlighet med elmarknadsförordningen beräknat värdet av förlorad last (VoLL) för Sverige. VoLL har beräknats utifrån den metod som avses i artikel 23.6 i elmarknadsförordningen och som byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) fattade beslut om den 2 oktober 2020. VoLL definieras i elmarknadsförordningen som en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott. Beräkningen av VoLL presenteras i denna promemoria.