Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 11:11:09

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet

Just nu pågår en omställning av vårt energisystem. Det ställer nya och högre krav på elsystemet. För att möjliggöra omställningen behöver elsystemet blir mer flexibelt. Det här dokumentet innehåller Energimarknadsinspektionens (Ei) strategi för att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet. Strategin består av de tre strategiska områdena effektiva prissignaler, effektivt nätutnyttjande och kundens bidrag till flexibilitet.