Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Ei PM2019:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2018 och 2019 genomfört en tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten.