Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Marknadsövervakning 2018 - Ei PM2019:01

Detta PM har tagits fram av Energimarknadsinspektionen för att informera om den marknadsövervakning som utförs på grossistmarknaden för energi under 2018.