Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Ei R2018:09

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2017 och 2018 genomfört en tillsyn av leveranskvaliteten i de lokala elnäten.