Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-25 14:28:35

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Ei R2018:09

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2017 och 2018 genomfört en tillsyn av leveranskvaliteten i de lokala elnäten.