Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:08:23

Funktionskrav på elmätare - Ei R2017:08

Ei lämnar i den här rapporten förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Ei föreslår sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Funktionskraven främjar en tillförlitlig och effektiv nätdrift, en ökad integration av mikroproduktion och underlättar för kunderna att svara på marknadens prissignaler genom att de får enkel tillgång till de uppgifter som avläses i mätaren. Det finns också en sammanfattning av rapporten som är översatt till engelska.