Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:26:20

Funktionskrav på elmätare - Ei R2017:08

Ei lämnar i den här rapporten förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen bygger på de åtta funktionskrav som Ei föreslog i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09). Det finns också en sammanfattning av rapporten som är översatt till engelska. There is a summary in English of the report available.