Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:00:00

Får kunderna på elmarknaden korrekt information? - Ei R2016:04

Med anledning av att Energimarknadsinspektionen (Ei) fått många klagomål från konsumenter om elhandlarnas och elnätsföretagens information inledde myndigheten under 2015 en tillsynsinsats. Granskningen visar på tydliga och generella brister i såväl elhandlarnas som elnätsföretagens information till sina kunder.