Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Får kunderna på elmarknaden korrekt information? - Ei R2016:04

Under 2014 tog Ei emot ungefär 600 klagomål från konsumenter på elmarknaden. Många av dessa klagomål handlade om elhandlarnas och elnätsföretagens information. Ei prioriterade därför detta område i en större planlagd tillsyn under 2015.