Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:20:15

Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland - Ei R2015:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i rapporten kartlagt och kvantifierat begränsningar på utlandsförbindelserna mellan Norden och Tyskland. Rapporten ger en bakgrund och förståelse för regelverket, en överblick av hur omfattande begränsningarna är samt ett kapitel där Ei genom en kraftmarknadsmodell simulerar begränsningarnas samhällsekonomiska effekter. Rapporten innehåller också synpunkter på hur problematiken bör hanteras.