Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland - Ei R2015:11

I rapportern har Ei kartlagt och kvantifierat begränsningar på utlandsförbindelserna mellan Norden och Tyskland. Rapporten består av fyra delar och ger en bakgrund och förståelse för regelverket, en överblick av hur omfattande begränsningarna är samt ett kapitel där Ei genom en kraftmarknadsmodell simulerar begränsningarnas samhällsekonomiska effekter. Avslutningsvis redovisar Ei synpunkter på hur problematiken bör hanteras.