Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:40:10

Kvalitetsreglering av intäktsram för elnätsföretag - reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019 - Ei R2015:06

När intäktsramen bestäms ska Energimarknadsinspektionen (Ei) ta hänsyn till kvaliteten i nätkoncessions­innehavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning kan medföra att intäktsramen ökar eller minskar beroende på om nätföretaget har en god eller mindre god kvalitet på överföringen av el. I denna rapport redovisas de överväganden som ligger till grund för Ei:s föreskrift om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram.