Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2014 - Ei PM2015:01

Under 2014 redovisade elnätsföretagen för fjärde gången uppgifter baserade på risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och åtgärdsplaner (ÅP) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Denna promemoria ger en överblick över vad elnätsföretagen i Sverige redovisat till Ei.