Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:17:52

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2014 - Ei PM2015:01

Under 2014 redovisade elnätsföretagen för fjärde gången uppgifter baserade på risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och åtgärdsplaner (ÅP) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Denna promemoria ger en överblick kring vad elnätsföretagen i Sverige redovisat till oss.