Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:42:44

Ei:s föreskrift om intäktsramar för elnätsföretagen - Ei R2015:01

I september 2014 beslutade regeringen om nya regler för förhandsregleringen om intäktsram för elnätsföretagen. I förordningen bestäms flera viktiga principer och parametrar för hur förhandsregleringen ska utformas för åren 2016 och framåt. Med stöd av förordningen har Energimarknadsinspektionen (Ei) i tagit fram nya föreskrifter. Denna rapport syftar till att underlätta förståelsen för och närmare förklara avsikten med de bestämmelser som ingår i föreskrifterna.