Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ei:s föreskrift om intäktsramar för elnätsföretagen - Ei R2015:01

I september 2014 beslutade regeringen om nya regler för förhandsregleringen genom förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretagen. I förordningen bestäms flera viktiga principer och parametrar för hur förhandsregleringen ska utformas för åren 2016 och framåt. Med stöd av förordningen har Ei tagit fram nya föreskrifter. Denna rapport syftar till att underlätta förståelsen för och närmare förklara avsikten med de bestämmelser som ingår i föreskrifterna.