Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:35:21

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A Ei PM2013:03 version 10

Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer i denna promemoria en metod för att beräkna den högsta skäliga anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Metoden uppdateras varje år. Version 10 avser 2024 års anslutningsavgifter.