Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla - Ei R2013:18

Denna rapport beskriver marknaden för fjärrkyla och dess utveckling sedan 1990-talet samt analyserar konkurrerande alternativ ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.