Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:01:31

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla - Ei R2013:18

Denna rapport beskriver marknaden för fjärrkyla och dess utveckling sedan 1990-talet samt analyserar konkurrerande alternativ ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.