Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:46:16

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla - Ei R2013:18

Utbyggnaden av fjärrkyla startade redan början av 1990-talet men har sedan dess utvecklats. Marknaden för fjärrkyla består av flera fjärrkylaföretag och är idag oreglerad. För kunder som efterfrågar kyla finns flera olika tekniska lösningar till buds utöver fjärrkyla som kräver olika grad av investeringar. I den här rapporten beskrivs marknaden för fjärrkyla och dess utveckling, samt konkurrerande alternativ ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.