Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:02:27

Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter år 2011 - Ei R2013:08

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu avslutat granskningen av gasnätsföretagens tariffintäkter för år 2011. Granskningen visade att samtliga gasnätsföretag anslutna till det svenska naturgassystemet hade godtagbara tariffintäkter.