Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:24:44

Systemet med anvisad elhandlare - översyn och förslag till åtgärder - Ei R2012:07

Rapporten beskriver hur systemet med anvisad elhandlare fungerar, samt hur de anvisade priserna har utvecklats över tiden. Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört uppdraget efter samråd med Konsumentverket. Arbetet har följts av en referensgrupp bestående av branschföreträdare och berörda intresseorganisationer som har haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång.