Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning - Ei R2012:14

Reglerna för hur elnätsföretagen utformar sina avgifter bör ändras så att de underlättar för kunderna att påverka sina kostnader och bidrar till att elnäten utnyttjas effektivare. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i en rapport till regeringen.