Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning - Ei R2012:14

Reglerna för hur elnätsföretagen utformar sina avgifter bör ändras så att de underlättar för kunderna att påverka sina kostnader och bidrar till att elnäten utnyttjas effektivare. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i en rapport till regeringen. Observera! till rapporten finns en bilaga. Bilaga EiR 2012:14