Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ränta vid omräkning från kapitalkostnad till löpande kostnad i förhandsregleringen - Ei PM2011:03

För att Ei vid prövning av förslag till intäktsram, reglermässigt, ska kunna likställa företag som hyr/leasar sina anläggningar med företag som äger sina anläggningar behöver i vissa fall uppgifter redovisas i särskild ordning i samband med företagets förslag till intäktsram i förhandsregleringen.