Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:47:32

Ränta vid omräkning från kapitalkostnad till löpande kostnad i förhandsregleringen - Ei PM2011:03

För att Energimarknadsinpektionen (Ei) vid prövning av förslag till intäktsram, reglermässigt, ska kunna likställa företag som hyr/leasar sina anläggningar med företag som äger sina anläggningar, behöver i vissa fall uppgifter redovisas i särskild ordning i samband med företagets förslag till intäktsram i förhandsregleringen.