Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:18:39

Halvårsrapporten om elmarknaden oktober-mars 2010/2011- Ei R2011:05

I den här rapporten beskrivs och kommenteras utvecklingen på elmarknaden under halvåret oktober 2010 till mars 2011. Rapporten syftar till att bidra till en ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild som möjligt av relevanta händelser för elmarknadens utveckling. Perioden formades framförallt av det historiskt ansträngda hydrologiska läget i Norden och av ännu en mycket kall vinter. Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra så kallade elområden. Detta kommer att leda till att elpriset periodvis kommer att variera mellan landsdelarna. Av den anledningen återfinns i denna rapport en bilaga med en beskrivning av bakgrunden till införandet av elområden och en beskrivning av tänkbara konsekvenser.