Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Halvårsrapporten om elmarknaden oktober-mars 2010/2011- Ei R2011:05

Kunder och elhandlare är allt mindre villiga att ta risker. Kunderna väljer avtal om fast pris, samtidigt som elhandlarna höjer sina marginaler för att kunna täcka förluster om de egna prisprognoserna slår fel.