Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Halvårsrapporten om elmarknaden oktober-mars 2010/2011- Ei R2011:05

Kunder och elhandlare är allt mindre villiga att ta risker. Kunderna väljer avtal om fast pris, samtidigt som elhandlarna höjer sina marginaler för att kunna täcka förluster om de egna prisprognoserna slår fel.