Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:07:55

Granskning om elavbrotten i Sydsverige Ei PM2011:06

Efter stormen Gudrun 2005 infördes nya regler i ellagen med inriktningen att förbättra leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Bland de viktigaste förändringarna finns elnätsföretagens skyldighet att betala avbrottsersättning till de kunder som drabbats av avbrott längre tid än 12 timmar och ett funktionskrav som anger att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar. Det här är en redovisning av den granskning som Energimarknadsinspektionen (Ei) inledde efter elavbrotten i Sydsverige 7-9 februari 2011.