Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:54:37

Bättre regler för interna elnät - Ei R2011:02

I den här rapporten lämnas förslag till ändringar i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Energimarknadsinspektionen (Ei) vill med denna översyn åstadkomma enklare och tydligare regelverk som tar hänsyn till samhällets framtida behov. Vi föreslår totalt sex ändringar i förordningen.