Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bättre regler för interna elnät - Ei R2011:02

En översyn av och lämnar förslag till ändringar i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).