Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:19:44

Bättre regler för interna elnät - Ei R2011:02

En översyn av och lämnar förslag till ändringar i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).