Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Analys av fjärrvärmeföretagens intäkts- och kostnadsutveckling - Ei R2011:08

En analys av situationen på fjärrvärmemarknaden för åren 2007-2009.