Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:55:29

Analys av fjärrvärmeföretagens intäkts- och kostnadsutveckling - Ei R2011:08

Lättillgänglig information och insyn är en förutsättning för att
kunden ska ha möjlighet att förstå bakgrunden till det egna priset, kunna jämföra priser och verksamhetsdrift mellan olika fjärrvärmeföretag på marknaden och därmed kunna göra en egen bedömning om prisets skälighet. I denna rapport redovisar Energimarknadsinspektionen (Ei) en analys av situationen på fjärrvärmemarknaden för åren 2007-2009.