Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:41:03

Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen - Ei R2010:07

Från och med år 2012 kommer elnättariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär i huvuddrag att Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. Intäktsramen består av löpande kostnader och kapitalkostnader. Till grund för kapitalkostnaderna ligger elnätsföretagens kapitalbas. Mot bakgrund av detta lämnar Ei denna rapport som beskriver hur Ei avser värdera elnätsföretagens kapitalbas.