Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen - Ei R2010:07

Från och med år 2012 kommer elnättariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär i huvuddrag att Energimarknadsinspektionen kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.