Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:44:04

Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen - Ei R2010:07

Från och med år 2012 kommer elnättariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär i huvuddrag att Energimarknadsinspektionen kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.