Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:43:20

Sveriges el och naturgasmarknad 2009 - Ei R2010:12

I den här rapporten kan du läsa om utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2009. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska årligen utarbeta en så kallad nationell rapport. Rapporteringen omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet och tas fram i enlighet med rapporteringskraven i el- och naturgasmarknadsdirektiven.