Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:59:46

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden - Ei R2010:22

För 15 år sedan genomfördes en elmarknadsreform i Sverige. Det som från början var en nationell marknad har utvecklats till en nordisk marknad som alltmer integreras med övriga Europa. De förändrade förutsättningarna som följer av nya klimat‐ och miljömål innebär att elmarknaden måste utvecklas. Aktiva kunder är en central förutsättning för en väl fungerande elmarknad, men även fördelaktigt ur ett miljö‐ och klimatperspektiv. En ökad aktivitet hos kunderna, speciellt genom ökad förbrukningsflexibilitet, har en stor betydelse för utvecklingen av framtidens elmarknad. Ökad kundaktivitet kräver timvis mätning av kundens elförbrukning. En sådan reform kan göras på olika sätt och kan innebära såväl diversifiering av vilka kunder som berörs, som skillnader i hur kunderna får tillgång till sina mätvärden. I den här rapporten analyserar Energimarknadsinspektionen (Ei) kostnader och intäkter för ett antal scenarier som alla möjliggör ökad aktivitet hos elkunderna.