Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden - Ei R2010:22

Ökad kundaktivitet kräver timvis mätning av kundens elförbrukning. En sådan reform kan göras på olika sätt. I rapporten analyserar vi kostnader och intäkter för ett antal scenarier som alla möjliggör ökad aktivitet hos elkunderna.