Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden - Ei R2010:22

Ökad kundaktivitet kräver timvis mätning av kundens elförbrukning. En sådan reform kan göras på olika sätt. I rapporten analyserar vi kostnader och intäkter för ett antal scenarier som alla möjliggör ökad aktivitet hos elkunderna.