Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV - Ei PM2010:11

Energimarknadsinspektionen redovisar sitt arbete med verifiering av normvärden som används för att beräkna värdet på kapitalbasen vid förhandsprövning av elnätstariffer. Promemorian behandlar normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (lokalnät).