Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:09:29

Normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV - Ei PM2010:11

I det här PM:et redovisar Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt arbete med verifiering av normvärden som används för att beräkna värdet på kapitalbasen vid förhandsprövning av elnätstariffer. Promemorian behandlar normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (lokalnät).