Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Nettodebitering - Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion - Ei R2010:23

Förslag till nya regler för användare att reglerna ska ändras så att elnätsföretagen endast får basera sina nätavgifter på nettot av uttagen och inmatad el.