Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:15:50

Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion - Ei R2010:17

Biogas har möjlighet att utgöra en viktig del i Sveriges omställning till ett förnybart energisystem. Potentialen för svensk biogasproduktion i Sverige överstiger vida Sveriges nuvarande förbrukning av såväl naturgas som biogas