Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:42:44

Uppvärmning i Sverige 2009 - Ei R2009:07

Fjärrvärme har under de senaste tre åren ökat mindre i pris än både el och pellets. Den som värmer sin bostad med fjärrvärme har också lägre månadskostnad än den som använder el eller olja.