Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008 - Ei R2009:14

De avgifter som elnätsföretagen tog ut under år 2008 var skäliga. Företagen står dock inför stora kostnadsökningar samtidigt som en dryg fjärdedel av dem går med förlust.