Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:10:03

Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008 - Ei R2009:14

De avgifter som elnätsföretagen tog ut under år 2008 var skäliga. Företagen står dock inför stora kostnadsökningar samtidigt som en dryg fjärdedel av dem går med förlust.