Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet

Ei föreslår i samråd med Skatteverket att skattefriheten för biogas ska kunna följa gasen fram till slutkonsumenten när biogasen levereras via naturgasnätet. Förslaget presenteras i rapporten "Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet".