Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet

Ei föreslår i samråd med Skatteverket att skattefriheten för biogas ska kunna följa gasen fram till slutkonsumenten när biogasen levereras via naturgasnätet. Förslaget presenteras i rapporten "Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet".