Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:55:03

Elnätsföretagens produktivitetsutveckling 2001-2006

I den här rapporten har Energimarknadinspektionen (Ei) undersökt produktivitetsutvecklingen mellan 2001- 2006. Syftet med att undersöka hur produktiviten har utvecklats för branschen som helhet och för de enskilda elnätsföretagen är för att ökad produktivitet ger utrymme för att sänka elnätsavgifterna. I rapporten konstateras en produktivitetsökning med cirka 20 procent mellan 2001 och 2006. Detta beror förmodligen främst på att företagen rationaliserat sin verksamhet och använder mindre resurser än tidigare.