Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:48:38

Elnätsföretagens produktivitetsutveckling 2001-2006

I rapporten konstateras en produktivitetsökning med cirka 20 procent mellan 2001 och 2006. Detta beror förmodligen främst på att företagen rationaliserat sin verksamhet och använder mindre resurser än tidigare.