Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens produktivitetsutveckling 2001-2006

I rapporten konstateras en produktivitetsökning med cirka 20 procent mellan 2001 och 2006. Detta beror förmodligen främst på att företagen rationaliserat sin verksamhet och använder mindre resurser än tidigare.